Nationaal Monumentencongres

Op deze conferentie komen alle partijen en belangstellenden bij elkaar die kijken naar erfgoed en de ontwikkeling daarvan. Ook herbestemming van Nederlandse monumenten maakt hier een onderdeel van uit. Het Nationale Monumentencongres is een plek die bij uitstek geschikt is voor jou samen met young professionals, kleine stichtingen, vrijwilligers en verenigingen.