Meerjarenonderhoudsplan (MOP)

Grip op beheer met een Meerjarenonderhoudsplan (MOP)

Een gebouweigenaar of gebruiker kan om een MOP vragen: een langtermijnplanning voor het onderhoud aan gebouwen, terreinen en installaties. Daarmee krijgt de eigenaar of gebruiker meer grip op het beheer.

Een MOP bestaat uit drie onderdelen:

1. Een beschrijving van de gebouwonderdelen waarvoor onderhoud is gepland

2.De inhoudelijke taken van het onderhoud, eventueel voorzien van kostprijs

3. Een tijdschema voor het geplande onderhoud

Architectuur

Bekijk blogs