Wonen in een monument

In saaie blokkendozen wil tegenwoordig (bijna) geen mens meer wonen. Net zo min als in de grauwe, eenvormige rijtjeshuizen uit de jaren 70. Sfeervol, authentiek: wie zo’n huis niet kan vinden, kan er één laten bouwen in historische stijl. Veel mensen zijn namelijk gek op het verleden. Het ultieme authentieke wonen bereik je door de aanschaf van een monument.  

Al is sfeer inbegrepen, een monument is nooit een kant-en-klaar antwoord op de zoektocht naar authenticiteit. Het vraagt meer dan normaal onderhoud en daar heeft lang niet iedereen tijd en geld voor over. Als je bovendien allergisch bent voor scheefstaande muren, tochtige kamers en bemoeizuchtige ambtenaren, begin er dan niet aan.

Er is een groot verschil tussen een rijksmonument en een gemeentelijk monument, de twee belangrijkste beschermingsvormen die we in Nederland kennen voor historische gebouwen. Rijksmonumenten zijn van nationaal belang en vallen onder de Monumentenwet, die per 2016 opgaat in de Erfgoedwet. De regels voor een rijksmonument kunnen behoorlijk streng zijn.

Gemeentelijke monumenten zijn ‘slechts’ van lokaal of regionaal belang en vallen onder de plaatselijke monumentenverordening. Die is over het algemeen soepeler. Voor alle monumenten geldt dat voor een verbouwing of restauratie die het uiterlijk van het pand verandert, een omgevingsvergunning nodig is. De gemeente behandelt de aanvraag. Soms kijkt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over de schouder van de gemeente mee. 

Monumenten

Bekijk blogs